Hotline

Tags: vợ mang bầu

Bất ngờ chồng thay đổi khi vợ mang bầu

Bất ngờ chồng thay đổi khi vợ mang bầu

 Trung luôn thể hiện là người chồng mẫu mực, vô cùng yêu thương và chăm sóc vợ con khi biết Quyên mnag bầu. Đến tháng thứ 6 Trung yêu cầu Quyên nghỉ làm vì thương vợ đi lại vất vả. Quyên rất xúc động. Mặc dù ở nhà buồn nhưng cô vẫn chấp nhận.

Xem thêm