Hotline

23 năm bị bắt cóc vẫn tìm được đường về nhà

23 năm bị bắt cóc vẫn tìm được đường về nhà

 Gang đã cố nhớ và vẽ lại một bản đồ của quê anh, nơi anh sinh ra. Sau đó anh đăng tải bản đồ “trí nhớ” này trên website tìm trẻ lạc của Trung Quốc. Website tìm trẻ lạc này do một nhóm tình nguyên viên điều hành nhằm giúp các gia đình tìm lại con bị thất lạc.

Xem thêm