Hotline

Tags: tiếp viên

Bi thảm kết cục "Đại gia" Việt "hám gái"_ Phần 2

 Bi thảm kết cục

..Tối đó, Ân gọi điện cho ông K hẹn sẽ đến nhà chơi. Vui mừng vì được gặp người đẹp, ông này chuẩn bị thức ăn và bia để cùng nàng đối ẩm. Một lúc sau, Ân và Tuấn đi taxi tới nhưng cô tiếp viên bảo chồng hờ đứng ngoài đợi, khi nào ra hiệu sẽ xông vào cướp tài sản.

Xem thêm