Hotline

Tags: sherlock home

Thám tử Thành Đạt-cái duyên với nghề thám tử tận tình

 Thám tử Thành Đạt-cái duyên với nghề thám tử tận tình

Để làm được một thám tử giỏi, nhận vụ nào chắc thắng vụ đó không phải là chuyện dễ. Để tồn tại và phát triển được nghề thám tử trong thị trường cạnh tranh này lại càng khó hơn.

 

Xem thêm