Hotline

Tags: sách trắng

"Mắt xích độc" trong sách trắng quốc phòng Trung Quốc

Trong sách trắng quốc phòng mới công bố của Bắc Kinh có chi tiết khiến giới phân tích quân sự hết sức lưu tâm. Đó là, chính sách "không chủ động sử dụng vũ khí hạt nhân" đã không được đề cập.

Xem thêm