Hotline

Tags: nghị định sửa đổi

Tâm thư gửi bộ trưởng Đinh La Thăng

Tâm thư gửi bộ trưởng Đinh La Thăng

 Ngay từ khi nghị định 71/2012 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2012 hàng loạt các câu hỏi đặt ra tương tự như ‘’Tôi mượn xe của bạn, xác minh như thế nào? Đỉnh điểm cao trào là hàng loạt các ‘’tâm thư’’ liên tục được gửi tới bộ trường Đinh La Thăng như tiêu biểu một số tâm thư dưới đây:

Xem thêm