Hotline

Tags: nên hay không nên?

Hợp thức hóa mại dâm thành'' nghề'', nên hay không nên ?

Hợp thức hóa mại dâm thành'' nghề'', nên hay không nên ?

 Hợp thức hóa nghề mại dâm được và mất gì? Nên hay không nên? Đó là bài toán khó đặt ra đối với toàn xã hội cần được cân nhắc thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.

Xem thêm