Hotline

Tags: năng lực

Game thám tử; Khi người chết làm thám tử phá án

Game thám tử; Khi người chết làm thám tử phá án

 Trải nghiệm thám tử ở cõi chết hẳn sẽ rất mới lạ. Hãy cùng chờ đợi nhiều thông tin hơn về tựa game rất hứa hẹn này vào hội chợ E3

Xem thêm

Thám tử điều tra kinh tế

Thám tử điều tra kinh tế

 Điều tra kinh tế là vấn đề rất cần thiết cho khách hàng nhằm nắm bắt rõ về năng lực kinh doanh của một đối tác trong quá khứ và hiện tại về khả năng lợi nhuận của một công ty, tình hình báo cáo thuế và các khoản vay mượn ngân hàng, các tranh chấp, các hợp đồng với các công ty khác nếu có. Nhằm đảm bảo cho các mối quan hệ, các liên kết, hợp đồng được chặt chẽ và đảm bảo tính trung thực trong các số liệu, hàng hóa.

Xem thêm