Hotline

Tags: mỹ nhân kế

TQ dùng mỹ nhân kế hạ gục giới quân sự Nhật ?

TQ dùng mỹ nhân kế hạ gục giới quân sự Nhật ?

Trong số 225.000 quan chức và nhân viên Bộ Quốc phòng Nhật, khoảng 600 người kết hôn với phụ nữ gốc Trung Quốc, trong đó nhiều người khả nghi là gián điệp của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Xem thêm