Hotline

Tags: lực lượng

"Không khuyến khích cảnh sát nhảy nắp ca-pô"

“Nếu là tội phạm giết người, cướp của thì hành động như vậy là khuyến khích. Còn người tham gia giao thông chỉ là người dân...”, Cục trưởng CSGT Nguyễn Văn Tuyên nói.

Xem thêm