Hotline

Tags: hám tử ttheo dõi

Bản hợp đồng giữa vợ và bồ-Kỳ 2

Bản hợp đồng giữa vợ và bồ-Kỳ 2

 Ngân gầy đi trông thấy sau vụ đó, Hoa xuống Bắc Giang đón cô lên Hà Nội đợi cô tĩnh tâm lại.Hoa bàn cách để Ngân ly hôn nhằm dạy cho Hùng bài học. Thấy vợ cương quyết đòi ly hôn, Hùng thay đổi hẳn thái độ, anh về nhà với vợ nhiều hơn và xin Ngân tha thứ.

Xem thêm