Hotline

Tags: gene

Một dấu vết nhỏ cũng giúp giám định ADN

Một dấu vết nhỏ cũng giúp giám định ADN

Các chuyên gia nghiên cứu về gene khẳng định, trong các vụ án đốt xác phi tang, chỉ cần tìm thấy một mảnh xương nhỏ hoặc chiếc răng là có thể mang đi giám định ADN xác định danh tính.

Xem thêm