Hotline

Tags: đường hầm

Triều Tiên đào 13 đường hầm bí mật tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên đào 13 đường hầm bí mật tấn công Hàn Quốc

Quân đội Triều Tiên chỉ mất một giờ tiến thẳng tới Seoul thông qua hệ thống đường hầm quân sự bí mật, nếu Kim Jong-un hạ lệnh tấn công, chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định.

Xem thêm