Hotline

Tags: đóng giả ăn xin

Dàn cảnh lừa tiền trên phố Sài Gòn

Dàn cảnh lừa tiền trên phố Sài Gòn

“Một bé trai khoảng 6 tuổi, đen đúa, còm nhom, siêu vẹo đội mâm bánh cam đi qua đường".

Xem thêm