Hotline

Tags: độc đáo

Vũ khí 'lai tạo' độc đáo trong quân đội Việt Nam

Vũ khí 'lai tạo' độc đáo trong quân đội Việt Nam

Việc kết hợp vũ khí có nguồn gốc từ những quốc gia khác nhau là giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của Việt Nam, vừa tạo được nét độc đáo trong chiến thuật sử dụng vũ khí.

Xem thêm