Hotline

Tags: chửi đổng

Chửi đổng hàng xóm rồi phóng hỏa đốt nhà

Chửi đổng hàng xóm rồi phóng hỏa đốt nhà

Buồn chán vì vợ đi biệt xứ, Trương Đình Thủy thường kéo bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Kế bên, người láng giềng lại chẳng dễ tính. Sau nhiều ngày tháng “hằm hè” nhau, Thủy mua xăng hòng đốt chết gia đình người hàng xóm.

Xem thêm