Hotline

Tags: cặp với đại gia

Sinh viên dưới con mắt thám tử

Sinh viên dưới con mắt thám tử

 Trong những lần tác nghiệp, các thám tử trong công ty thám tử Thành Đạt đã có những khoảng thời gian chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia điều tra những vụ ngoại tình. Thân chủ không ai khác đó chính là vợ hợp pháp của các ông ‘’lắm tiền nghiều tật’’.

Xem thêm