Hotline

Tags: an ninh. thách thức

Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức an ninh

Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức an ninh

 Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc, công bố hôm nay, xác định rằng nước này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh ở châu Á Thái bình dương, nhưng sẽ đặt nhiệm vụ bảo vệ quốc gia lên trên hết.

Xem thêm