Hotline

Tags: Xuân tóc đỏ

Xuân tóc đỏ thời hiện đại

 Xuân tóc đỏ thời hiện đại

 Mọi chuyện bắt đầu từ việc nghĩ là hắn “đồng cô” nên chị Minh rất hồn nhiên trong mọi nếp sinh hoạt với cậu con nuôi. Những lần như thế, trong đầu chị Minh chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Cũng có lần chị sượng sùng định quát cho đứa con nuôi một trận lôi đình, nhưng chợt thấy thương khi thấy hắn khi thì lúi húi với cái chổi phất trần, khi thì cầm giẻ lau nhà cần mẫn dọn dẹp nhà cửa.

Xem thêm