Hotline

Tags: Vô gia cư

Mang họa vào người vì lòng tốt

Mang họa vào người vì lòng tốt

 Lois và chồng là Ed thường thuê người vô gia cư làm các công việc lặt vặt tại nhà ở khu Federal Heights, thành phố Salt Lake. Chính vì thế khi nghe lời khẩn nguyện của Emma, Lois đã thuê tay này nửa ngày làm việc, quét lá rơi và sửa lại mái nhà.

Xem thêm