Hotline

Tags: Ve si bao ve

Những chuyện về nghề bảo vệ yếu nhân.

Những chuyện về nghề bảo vệ yếu nhân.

 Nhật ký công tác đội 4 cho biết trong những năm gần đây đã có hàng chục cuộc viếng thăm cấp nguyên thủ, từ thủ tướng đến tổng thống, vua và hoàng hậu các nước. 

Xem thêm

Bảo vệ yếu nhân, một nghề không còn mới mẻ,

Bảo vệ yếu nhân, một nghề không còn mới mẻ,

 Một trong những hướng mới của ngành công nghiệp Bảo vệ tại Việt Nam là các Dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân. Cùng sự tiến bộ của xã hội, nhu cầu được đảm bảo an ninh - an toàn và các giá trị văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nhận thức và đánh giá đúng mức.

Xem thêm

Bảo vệ yếu nhân, bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp số 1

Bảo vệ yếu nhân, bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp số 1

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhu cầu cần được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản mang theo trong người và an ninh xung quanh mình của những yếu nhân (VIP), những người đặc biệt trong xã hội, vì không muốn đối mặt với những rủi ro có thể xảy ra

Xem thêm