Hotline

Tags: Ướp xác

Tiết lộ mới về thuật ướp xác ai cập hàng nghìn năm

Tiết lộ mới về thuật ướp xác ai cập hàng nghìn năm

 Trong khi sử gia Herodotus viết rằng các xác ướp bị loại bỏ não, ông Wade và các cộng sự lại phát hiện có tới 1/5 số xác ướp vẫn còn não trong hộp sọ. Gần như tất cả số xác ướp khác được rút bỏ não qua lỗ mũi.

Xem thêm