Hotline

Tags: Twiter

Phần mềm ZoneAlarm SocialGuard giúp quản lý con trên các trang mạng xã hội

Phần mềm ZoneAlarm SocialGuard giúp quản lý con trên các trang mạng xã hội

 Khi cài đặt, phần mềm sẽ được chạy ngầm trên máy tính và sử dụng thuật toán thông minh để rà soát những nội dung có liên quan đến bạo lực, tình dục, ma túy hoặc tự sát.

Xem thêm