Hotline

Tags: Từ thiện

Công ty từ thiện và những chứng cứ bất thường được thám tử tiết lộ

Công ty từ thiện và những chứng cứ bất thường được thám tử tiết lộ

 Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện Công ty Hiển Vinh chưa lên sàn giao dịch, do đó việc số cổ phiếu này có được quy ra tiền hay không còn chưa ai biết được. 

Xem thêm