Hotline

Tags: Trường đào tạo điệp viên

"Khám phá" trường đào tạo điệp viên của Mỹ

 ĐH Tulsa là một trong bốn nơi đào tạo những điệp viên mạng xuất sắc cho Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Pannetta thừa nhận hồi tháng trước rằng Lầu Năm Góc chi hơn 3 tỷ USD mỗi năm cho an ninh mạng.


Xem thêm