Hotline

Tags: Trúng thưởng

Chiêu moi tiền mới của nhà mạng Mobil

Chiêu moi tiền mới của nhà mạng Mobil

 Ngay từ khi đăng ký kích hoạt sim MobiFone, nếu chủ quan không để ý, khách hàng sẽ được mở mặc định nhiều dịch vụ giá trị gia tăng và phải trả phí cho dù muốn dùng hay không.

Xem thêm