Hotline

Tags: Trung Úy

Gian nan phá án

Gian nan phá án

 Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung úy Phú ngay lập tức được phân công nhiệm vụ về Đội Trọng án của Công an tỉnh Quảng Ninh vì trước đó anh đã có một thời gian dài thực tập tại đây. Có thể so với những cán bộ đã gắn bó lâu năm với đơn vị, về kinh nghiệm phá án, Trung úy Phú vẫn chưa có nhiều nhưng sự nhiệt huyệt với công việc, sẵn sàng xả thân để vượt qua tất cả sự vất vả thì là thứ trong anh luôn có sẵn.

Xem thêm