Hotline

Tags: Trong trắng

Ước một lần được hư hỏng vì anh

 Ước một lần được hư hỏng vì anh

 Nếu anh ấy còn sống, dù cho tôi và anh ấy không có một tờ hôn thú nhưng tôi sẽ tự nguyện hiến dâng cho anh tất cả. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa: Tôi tự nguyện. Và nếu nói như một người phụ nữ nào đó “Chỉ có đàn bà hư hỏng mới mất trinh” thì có lẽ tôi là người đàn bà hư hỏng, không chỉ hư hỏng về thể xác mà hư hỏng trong tiềm thức vì tôi khao khát được như vậy.

Xem thêm