Hotline

Tags: Trại giáo dưỡng

Cave sinh viên và cách nhận biết cave sinh viên

Cave sinh viên và cách nhận biết cave sinh viên

 "Gái gọi sinh viên” luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết, có học thức, cư xử hơn hẳn so với những “hàng” bình thường khác. Vì vậy, “gái gọi sinh viên” không biết từ bao giờ đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong thế giới gái gọi cả về mức giá lẫn… đẳng cấp.

Xem thêm