Hotline

Tags: Tờ 2000

Bốn cô gái bí ẩn trên đồng tiền 2000- Phần 2

Bốn cô gái bí ẩn trên đồng tiền 2000- Phần 2

Sau khi mang 2 bức ảnh về trình, hoạ sỹ Quế được chấp thuận dùng để thiết kế lên mặt sau của tờ tiền 2.000 đồng. Nhiệm vụ của ông là lồng ghép, vẽ lại 2 bức ảnh trên thành một. Bức hình mới được vẽ ra phải có các chi tiết hài hoà cân đối và không phức tạp.

Xem thêm

Bốn cô gái bí ẩn trên đồng tiền 2000- Phần 1

Bốn cô gái bí ẩn trên đồng tiền 2000- Phần 1

 Năm 1988, khi phát hành tờ tiền 2.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định lấy bối cảnh khu sản xuất cùng 3 nữ công nhân của Nhà máy Sợi Nam Định để in lên mặt sau của tờ tiền.

Xem thêm