Hotline

Tags: Tình huống khôi hài

Thám tử và những tình huống khôi hài

Thám tử và những tình huống khôi hài

 Tự nhiên, tôi mất tự tin vì bộ váy hoa lạc tông của mình. Sau khi gặp mặt chủ cửa hàng để chúc mừng, tôi vội vàng tìm cách tháo lui. Tôi cũng tự dặn mình, lần sau nhận được thư mời phải đọc cẩn thận hơn để không tự làm khó mình.

Xem thêm