Hotline

Tags: Tình chắp vá

Tình chắp vá

Tình chắp vá

 Nghe tin chồng cũ mất, bà Loan rủ "phi công trẻ" của mình cùng đi phúng viếng. Lúc đầu, ông chồng hờ đồng ý nhưng sau đó thay đổi. Ông ta cấm bà đi, nếu không nghe lời sẽ “đập chết”.

Xem thêm