Hotline

Tags: Tiền vàng

81 tuổi vẫn đi rình chồng ngoại tình

 81 tuổi vẫn đi rình chồng ngoại tình

 "Cứ không thấy tôi đâu là bà lại đi tìm, tru tréo lên là tôi cậy tủ lấy trộm vàng của bà mang đi cho gái. Tìm được vàng rồi lại đòi đi bắt quả tang tôi cặp bồ…" - ông Tuyên kể.

Xem thêm