Hotline

Tags: Tiêm kích

Tiêm kích Mirage-2000, thương vụ hụt của Việt Nam

Tiêm kích Mirage-2000, thương vụ hụt của Việt Nam

 Vào thời điểm đó, Việt Nam đã tiến hành đàm phán với Chính phủ Pháp và tập đoàn Dassault về việc mua bán 2 phi đội bao gồm 24 chiếc Mirage-2000, hợp đồng dự định sẽ được ký kết vào năm 1996.

Xem thêm