Hotline

Tags: Thợ xây

Thám tử tìm tiền cho vợ chồng thợ xây

Thám tử tìm tiền cho vợ chồng thợ xây

 Lợi dụng sơ hở, Huyền đã lấy cắp số tiền mà bà Tịnh cùng gia đình đã vất vả chắt chiu bao nhiêu năm trời và vay mượn của người thân để cho con trai đi xuất khẩu lao động.

Xem thêm