Hotline

Tags: Thất bại

Thất bại trước kẻ thứ ba

Thất bại trước kẻ thứ ba

 Vì muốn con có một gia đình hoàn chỉnh nên chị đã chọn cách tha thứ, những tưởng anh sẽ cảm kích trước sự độ lượng, khoan dung của chị và nhìn nhận lại hành động của mình, nhưng sự thật đã mách bảo chị rằng, anh càng ngày càng vượt quá giới hạn.

Xem thêm