Hotline

Tags: Thán tử điều tra ngoại tình

Ngoại tình và những chiêu ăn vạ

Ngoại tình và những chiêu ăn vạ

 Hết giờ làm việc ở công ty là anh đi miết đến nửa đêm mới về. Loan hỏi thì anh trả lời “Đến giúp mẹ đứa bé làm thủ tục đi Hàn Quốc và chuẩn bị thu xếp đón con gái về”.

Xem thêm