Hotline

Tags: Tấn công

Mỹ tấn công mạng hàng loạt quốc gia bằng cách nào?

Mỹ tấn công mạng hàng loạt quốc gia bằng cách nào?

  Snowden tiết lộ NSA (Cơ quan an ninh Hoa Kỳ) tấn công khoảng 61.000 mục tiêu trên thế giới, trong đó có hàng ngàn máy tính tại Trung Quốc.

Xem thêm