Hotline

Tags: Tam ly hoc duong

Thiếu chuyên nghiệp trong công tác tư vấn tâm lý học đường

Thiếu chuyên nghiệp trong công tác tư vấn tâm lý học đường

 Việc thực hiện còn mang tính chất hình thức, đối phó. Hoạt động tham vấn chuyên nghiệp hay không xuất phát từ vấn đề nhân sự. Nhiều người chưa được đào tạo căn bản tư vấn sẽ không chuyên nghiệp.

Xem thêm

Giáo viên chủ nhiệm kiêm Tư vấn tâm lý học đường

 Giáo viên chủ nhiệm kiêm Tư vấn tâm lý học đường

 TPHCM đã có quyết định ban hành tạm thời về tổ chức hoạt động công tác tư vấn trường học. Theo đó, GV tư vấn được hưởng lương, chế độ và chính sách theo ngạch GV theo quy định hiện hành. Mỗi GV tư vấn lên lịch để làm việc tại phòng tư vấn 4 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiết.

Xem thêm

Đẩy nhanh xây dựng mô hình tâm lý học đường

Đẩy nhanh xây dựng mô hình tâm lý học đường

Kéo dài trong hai ngày, hội thảo này giới thiệu những mô hình tâm lý học đường và trao đổi, bàn luận những vấn đề liên quan như đào tạo nhân lực, quy trình và kỹ năng tham vấn, vận động chính sách...

Xem thêm

Tâm lý học đường

Tâm lý học đường

 Một nguyên nhân được chỉ ra là do vai trò của tư vấn học đường chưa thực sự được chú trọng trong mỗi nhà trường, thiếu “người thầy thầm lặng” giúp học sinh vượt qua những khủng hoảng tâm lý, giải quyết những “bí mật”ở lứa tuổi đang có những biến động về tâm sinh lý và tác động của xã hội.

 
Xem thêm