Hotline

Tags: TP.HCM

Thám tử tác nghiệp tóm gọn băng cướp nhí manh động

Thám tử tác nghiệp tóm gọn băng cướp nhí manh động

 Chị Phùng hô hoán cùng người dân truy đổi nên nhóm Luân ném lại giỏ xách và bỏ chạy tán loạn. Sau khi trốn thoát, nhóm này họp lại bàn cách trả thù những người dân đã ngăn cản. 

Xem thêm