Hotline

Tags: Sydney

Sydney chi 18.000 USD cho thám tử điều tra tệ nạn

Sydney chi 18.000 USD cho thám tử điều tra tệ nạn

 Ở Sydney có nhiều nhà thổ được cấp phép song số lầu xanh hoạt động bất hợp pháp còn khá nhiều. Giới chức thành phố này gặp khó khăn trong việc truy quét vì không chứng minh được là các nhà thổ đó kinh doanh trái pháp luật.

Xem thêm