Hotline

Tags: Sex tập thể

Thám tử làm rõ nguồn gốc sở thích sex nhóm trong giới trẻ

 Thám tử làm rõ nguồn gốc sở thích sex nhóm trong  giới trẻ

 Từ năm 1990, bước nhảy vọt công nghệ Internet đã tạo điều kiện cho phong trào Swing trỗi dậy mạnh mẽ. Kể từ năm 1995, hàng loạt các câu lạc bộ Swing ra đời ở Mỹ. Năm 2005, John Stossel, một nhà nghiên cứu xã hội học của Mỹ thực hiện cuộc thăm dò và kết luận có hơn 4 triệu người đã từng tham gia Swing.

Xem thêm