Hotline

Tags: Sản phẩm

Thưởng tết-những chuyện khôi hài chỉ có ở Việt Nam

 Thưởng tết-những chuyện khôi hài chỉ có ở Việt Nam

 Nói về chuyện thưởng Tết, ông Lê Đức Tuấn – nguyên cán bộ của Bộ Lao động, Thương Bình và Xã hội cho rằng, thưởng Tết bằng hiện vật hay tiền mặt thì cũng là thưởng, quan trọng là giá trị phần thưởng và thái độ của người đứng đầu cơ quan đó đối với nhân viên như thế nào

Xem thêm