Hotline

Tags: Quốc phòng Mỹ

Âm mưu phá hủy mặt trăng của NASA bị bại lộ

 Âm mưu phá hủy mặt trăng của NASA bị bại lộ

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA), Dự án A119 lần đầu được đề cập đến vào năm 1958. 

Xem thêm