Hotline

Tags: Quảng Nam

Quảng Nam: Những cái chết đang tìm lời giải đáp

Quảng Nam: Những cái chết đang tìm lời giải đáp

 Theo người dân ở A Luông, trong những năm qua, tại làng A Luông đã có 5 người chết với cùng một căn bệnh này, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Xem thêm