Hotline

Tags: Nông dân

Thám tử Thành Đạt : Cảnh giác ‘’nông dân’’ đi lừa.

 Thám tử Thành Đạt : Cảnh giác ‘’nông dân’’ đi lừa.

Mọi người nên thận trọng trước khi mua bán ngoài đường. Nên chú ý đến nguồn gốc mặt hàng, thái độ của người bán và không nên quá “ham của rẻ”. Kẻ gian chủ yếu nhắm vào tâm lý “ham rẻ” để lừa đảo.

Xem thêm