Hotline

Tags: Nhập cư

Đánh giá của thám tử về việc gia tăng tội phạm tại HCM

Đánh giá của thám tử về việc gia tăng tội phạm tại HCM

 Lượng dân nhập cư vào thành phố tiếp tục gia tăng. Mỗi năm, TPHCM tăng thêm khoảng 230.000 người, con số này là rất lớn. Theo luồng nhập cư vào thành phố, tội phạm cũng tăng lên rất nhiều.

Xem thêm