Hotline

Tags: Nhà thổ

Bí mật sốc về nhà thổ thời chiến của quân Đức

Bí mật sốc về nhà thổ thời chiến của quân Đức

 Về sau, khi quân Đức chiếm được nhiều vùng hơn, chính quyền Đức Quốc Xã đã không thể tìm đủ số gái mại dâm Đức có “tinh thần yêu nước” để bổ sung, tăng cường cho những kỹ viện. Do đó, quân Đức đã bù khuyết bằng cách sử dụng lượng lớn phụ nữ là người địa phương tại vùng chiếm đóng và bắt đầu cưỡng ép phụ nữ nước khác mua vui cho mình.

 
Xem thêm