Hotline

Tags: Nhà máy sản xuất ma túy

Phá đường dây sản xuất, đóng gói ma túy lớn tai Điện Biên và Phong Xa Lỳ

Phá đường dây sản xuất, đóng gói ma túy lớn tai Điện Biên và Phong Xa Lỳ

 Tổng trị giá tang vật thu giữ trên 25 tỷ đồng. Đây là chuyên án có số tang vật thu giữ tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Việt - Lào thuộc khu vực tỉnh Điện Biên - Phong Xa Lỳ.

Xem thêm