Hotline

Tags: Nhà chứa

Hành trình cha giả khách làng chơi cứu con trong động quỷ

 Hành trình cha giả khách làng chơi cứu con trong động quỷ

 Ngày ngày cô bị ép phải tiếp khách từ sáng đến tận khuya, tiền tiếp khách chủ chứa đều cầm hết. Mỗi lần từ chối, nhóm bảo kê lại lôi cô ra đánh đập không thương tiếc và rồi co bị bán cho một tên chủ chứa khác.

Xem thêm